Test 3

English: Fill the gaps with a correct form of the words - (If you don't know what to write, type "help" to reveal the answer)
Polish: Wypełnij luki właściwą formą słów - (Jeśli nie wiesz, co napisać, wpisz „help”, aby wyświetlić odpowiedź)
Chinese: 用正确的单词形式填补空白 - (如果您不知道要写什么,请键入“help”以显示答案)
No need to print this test. Simply click on the dots and write! (JavaScript required)

Aktualnie jestem we (Włochy). Temperatura jest tutaj bardzo wysoka. Żar leje się z (niebo).
Wstałem o 07:00 rano. Skorzystałem z (toaleta), przemyłem twarz i przygotowałem się do (praca).
Po dojechaniu do (firma), rozładowałem 32 palety (ser), które przywiozłem aż z (Holandia).
Czasami mnie ciekawi, co się dalej dzieje z (towar), który dostarczam.
Zapewne tną ser na mniejsze (kawałek), dzielą to na jeszcze mniejsze (część) i pakują w opakowania.
20 000 kg sera.
Biorąc pod uwagę fakt, że 200g sera w jednym (opakowanie), może kosztować (powiedzmy) 1,5 Euro, to oznacza, że wiozłem towar o końcowej (wartość) 120 000 Euro. WoW!

Ale to jeszcze nic.
Często wiozę pizze w opakowaniach. Setki, jak nie tysiące opakowań pizzy.
To musi być dopiero wartość!


Sebastian Skibiński (KuchiKuu)
2020/07/30